София 1784 
 

Телефонен указател

 

Отделение по нуклеарна медицина

borisova

Проф. д-р Соня Борисова СЕРГИЕВА, дм
Началник отделение

Завършва медицина в МА гр. София през 1990 год.

Редовен аспирант по нуклеарна медицина в НОЦ, гр. София 1991-1994 год.

Защитава дисертация за придобиване на научна степен „доктор по медицина” през 1994 год.

Придобива специалност по „Нуклеарна медицина” през 1994 год. и специалност по „Клинична онкология” през 1998 год.

Работи като научен сътрудник I ст. в НОЦ, гр. София до 2003 год.

Създава и ръководи отделение по Нуклеарна медицина в СБАЛОЗ (бивш ОДОЗС), гр. София през 2003 год.

Сегашна позиция в СБАЛОЗ - Началник отделение по „Нуклеарна медицина”, след конкурс.

 

Екип на отделението:

Доц. д-р Маргарита Радева, д.м.;
Химик – Маринела Долдурова;
Физик – Милена Димчева;
Ст. рентг. лаб. - Рени Алексова;
Мед. лаборант - Димитринка Стамова;
Санитар - Олга Торньова

Телефон за връзка: 02/975 35 35, вътр. 253 и 02/875 20 99.

 

Диагностичен обсег на отделението по нуклеарна медицина:

  • Костна, целотелесна и полипозиционна сцинтиграфия с 99 м Тс - MDP
  • Прицелни и целотелесни скенирания с I-131 при заболявания на щитовидната жлеза
  • Динамична нефросцинтиграфия с 99м - DTPA
  • Статична нефросцинтиграфия с 99м Тс - DMSA
  • Перфузионна белодробна сцинтиграфия с 99м Тс - Macrosalb / NSA
  • Туморотропна сцинтиграфия с 99м Тс – MIBI, 99мТc - Tetrofosmin
  • Лимфосцинтиграфия с 99м Тс - Nanocol
  • Соматостатин-рецепторна сцинтиграфия

През 2009 год. в отделението е инсталирана SPECT- CT гама камера „Siemens” с възможност за провеждане на комбинирани SPECT-CT изследвания.

Различните специалисти, работещи в отделението, участват в курсове за следдипломна квалификация и взимат активно участие в национални и международни научни форуми.

Болницата има сключен договор с НЗОК за извършване на гореизброените високоспециализирани медицински дейности, което дава възможност на пациенти от цялата страна да извършват цитираните изследвания при нас с Направление № 8А.

В отделението се извършват дейности и по Амб.пр.37 "Еднофотонна емисионна компютърна томотрафия с компютърна томография - SPECT/CT на хибриден скенер" и Амбулаторна процедура № 35 – „Сцинтиграфски изследвания”с Направление № 8А.

Отделението по нуклеарна медицина има Лицензия от АЯР за провеждане на метаболитна радионуклидна терапия на метастатична костна болест със Стронций 89(Metastron), Самарий 153 и Радий 223 (Xofigo), издаден на 03.11.2014 год., валиден до 02.11.2024 година.

k1

 

 

    bl3 bl2 bl1

nachalna1

nachalna2